Er zijn een aantal sterk aanhoudende misvattingen over innovatie, die ervoor zorgen dat organisaties onvoldoende innoveren. Scott Berkun schreef een interessant boek over de 10 mythes rondom Innovatie. In deze blogserie behandelen wij telkens een van deze tien denkfouten.

De mythe dat we denken onze geschiedenis te kennen

Mensen hebben de neiging om het verleden te romantiseren zodat het beter aansluit bij onze hedendaagse ideaalbeelden. Inspirerende leugens vinden meer weerklank dan complexe waarheden. Het onjuiste verhaal dat Newton een appel op zijn hoofd kreeg en zo de zwaartekracht ontdekte is veel aantrekkelijker dan zijn jarenlange gezwoeg met mathematische vergelijkingen waaruit hij de zwaartekrachtformule wist te peuteren.

Zo droegen Viking-krijgers geen helmen met hoorns, slechts de priesters deden dit en heeft Marie-Antoinette nooit gezegd dat de mensen maar cake moesten eten toen het brood op was. Napoleon was in zijn tijd van gemiddelde lengte en Walter Raleigh was niet degene die de aardappel naar Europa bracht. Van Gogh sneed niet zijn gehele oor af en leefde niet zijn leven in armoede. Oh ja, voor dat ik het vergeet, Shakespeare was niet de originele verteller van Hamlet.

Ons beeld van het verleden is daarnaast stevig gekleurd door “survivorship bias”.

“Vroeger werden producten beter gebouwd, kijk maar, die oude Singer naaimachine werkt nog steeds”. De honderden andere producten die het snel hebben begeven of de tand des tijds niet hebben doorstaan, worden meestal niet als voorbeeld genoemd.

The American Dream doet geloven dat er een goede kans is in de USA voor iedereen die het probeert. We willen onze ideeën graag laten bepalen door degenen die het gered hebben en vergeten gemakkelijk de anderen met misschien dezelfde eigenschappen die onderweg gesneuveld zijn. In werkelijkheid slagen weinigen en falen velen.

Dit lijkt allemaal onschuldig, maar dat is het niet. Want wat beklijft uit de valse geschiedschrijving is dat vooruitgang toeval is, afhangt van geniale gekken en bijzondere omstandigheden. Niets voor u en mij. We leren zo ook niets van de ware pijlers onder de creativiteit, zoals experimenteren, observatie en vragen stellen en persisteren in het achterhalen van de oplossing voor grote problemen.

Geschreven door: Jacco Klomp, Innovation manager at Prodware Nederland

Volgende week beschrijft mythe 3 de beperking van een methode

Alle 10 de mythes:

Alle 10 de mythes:

10 Mythes over innovatie – #1 De mythe van het Eureka moment
10 Mythes over innovatie – #2 Inspirerende onwaarheden
10 Mythes over innovatie – #3 De mythe van de methode
10 Mythes over innovatie – #4 De mythe dat we van goede ideeën houden
10 Mythes over innovatie – #5 De mythe van de eenzame uitvinder
10 Mythes over innovatie – #6 De mythe dat goede ideeën zeldzaam zijn
10 Mythes over innovatie – #7 De mythe dat jouw baas meer weet dan jij
10 Mythes over innovatie – #8 De mythe dat het beste idee wint
10 Mythes over innovatie – #9 De mythe dat problemen minder interessant zijn dan oplossingen
10 Mythes over innovatie – #10 De mythe dat innovatie altijd goed is

Voor meer achtergronden, lees het boek van Scott Berkun – https://www.amazon.com/Myths-Innovation-Scott-Berkun/dp/1449389627.