Er zijn een aantal sterk aanhoudende misvattingen over innovatie, die ervoor zorgen dat organisaties onvoldoende innoveren. Scott Berkun schreef een interessant boek over de 10 mythes rondom Innovatie. In deze blogserie behandelen wij telkens een van deze tien denkfouten.

De mythe van de methode

Mensen houden van methodes. Het hanteren van methodiek geeft een gevoel van vakmanschap, van know-how (to-do-it). Maar hoe meer divers het aandachtsveld, hoe minder een methode garantie op succes biedt. De grote uitdaging in creatief werk, in het bijzonder in de commerciële markt, zit hem in de veelheid aan invloeden die niet binnen uw controle zijn. Ook al doet u alles goed, het kan alsnog mis gaan. Ook in de wetenschap is men al lang aan het jagen op een allesomvattende methode, “the Scientific Method”. Maar deze complexe, multidisciplinaire vakgebieden vragen teveel verbeeldingskracht, teveel onvoorziene combinaties en teveel creatief denkwerk om succesvol gekaderd te worden in zeven stappen of een cirkeldiagram.

Wat denkt u, had Picasso een vaste, overdraagbare methode? Zou Mozart zijn muziek gecomponeerd hebben volgens een vast stramien? Was Richard Branson geobsedeerd door een stappenplan? Natuurlijk niet. Deze mensen verstonden de kunst om zich te laten inspireren door tal van waarnemingen en hadden de durf om onconventionele ideeën tot wasdom te brengen met een indrukwekkend doorzettingsvermogen.

Veel innovatieboeken gebruiken het verleden om op basis van voorbeelden hun methode te onderbouwen. Methodes kunnen handig zijn, maar ze houden er geen rekening mee dat het heden niet hetzelfde is als het verleden. Er zijn teveel variabelen die in het heden het succes bepalen om zekerheid te claimen.

Daarom zijn termen als innovatiesysteem of innovatie pipeline onzinnig. Een concept als een innovatieportfolio waar een bepaalde mate van risico wordt gekoppeld aan meerdere ideeën is dichter bij de waarheid. Veel boeken over creativiteit zijn opvallend oncreatief (gloeilampen op de covers zouden ze moeten verbieden) en ze bevatten vaak onvervulbare beloftes.

Natuurlijk is een methode wel bruikbaar, het schept een gemeenschappelijk kader en een gemeenschappelijke taal voor mensen die in hetzelfde werkveld actief zijn of aan oplossingen voor dezelfde problemen werken. Maar wanneer u morgen een boek wil kopen dat u de heilige graal op het gebied van creativiteit of innovatie voorspiegelt, leg het dan terug. Het hanteren van een methode als zekerheid naar de oplossing gaat u beperken in uw creativiteit om de echte oplossing te vinden en zeker niet stimuleren tot grootse daden!

Geschreven door: Jacco Klomp, Innovation manager at Prodware Nederland

Volgende week beschrijft mythe 4 dat we van goede ideeën houden

Alle 10 de mythes:

Alle 10 de mythes:

10 Mythes over innovatie – #1 De mythe van het Eureka moment
10 Mythes over innovatie – #2 Inspirerende onwaarheden
10 Mythes over innovatie – #3 De mythe van de methode
10 Mythes over innovatie – #4 De mythe dat we van goede ideeën houden
10 Mythes over innovatie – #5 De mythe van de eenzame uitvinder
10 Mythes over innovatie – #6 De mythe dat goede ideeën zeldzaam zijn
10 Mythes over innovatie – #7 De mythe dat jouw baas meer weet dan jij
10 Mythes over innovatie – #8 De mythe dat het beste idee wint
10 Mythes over innovatie – #9 De mythe dat problemen minder interessant zijn dan oplossingen
10 Mythes over innovatie – #10 De mythe dat innovatie altijd goed is

Voor meer achtergronden, lees het boek van Scott Berkun – https://www.amazon.com/Myths-Innovation-Scott-Berkun/dp/1449389627.