Er zijn een aantal sterk aanhoudende misvattingen over innovatie, die ervoor zorgen dat organisaties onvoldoende innoveren. Scott Berkun schreef een interessant boek over de 10 mythes rondom Innovatie. In deze blogserie behandel ik telkens een van deze tien denkfouten.

De mythe dat we van goede ideeën houden

Ik las een artikel over de qwerty metafoor van Hans Weijmer. Honderdvijfendertig jaar geleden verliet de eerste typemachine de fabriek, schrijft hij. De uitvinder, Christopher Sholes kende wat problemen met de metalen pootjes van het apparaat en had daarvoor de oorspronkelijke letterindeling aangepast naar QWERTY. Veel later kwam Dvorak in 1932 met een verbeterde variant van het toetsenbord, waarmee we 70% van het aantal benodigde bewegingen kunnen reduceren. Kijk nu eens naar uw toetsenbord!

Al duizenden jaren wordt de menselijke soort geregeerd door conservatisme en conformisme. Jazeker, ook de meer progressieve lezers van dit stuk, je bent diep van binnen uitermate behoudend. Wij zijn een conservatieve soort: probeer iets eenvoudigs als staan, in plaats van zitten, in uw volgende groepsbijeenkomst. Hoe wordt dit geaccepteerd door je vakgenoten? Conformiteit zit diep in onze biologie.

Dat is maar goed ook. Zonder ons grootste talent om in ongeëvenaard grote groepen in het dierenrijk niet alleen samen te leven maar ook samen te werken, is door de mens beschaving en modernisering vormgegeven. Daarvoor hebben we een stuk van onze authenticiteit en uniekheid geofferd ten faveure van het passen in de sociale context. Niets mis mee, zelfs verstandig in de meeste gevallen.

Het aanpassen aan heersende moralen, verwachtingen en normen over hoe we ons moeten gedragen heeft echter wel een keerzijde wanneer het gaat om creativiteit. Want oplossingen voor grote problemen of opvallend mooie creaties zijn niet te vinden in het kopiëren van geaccepteerde gebruiken en gewoontes. Dit vindt je niet in de doos waarin je dagelijks bivakkeert, maar daarbuiten. Hoe moet dat nou, wanneer je gedrag bepaalt wordt door de impliciete angst om af te wijken van wat sociaal aanvaardbaar is? Hoewel praten over creativiteit erg populair is, brengt het creatief zijn je sociale status in gevaar.

Alle geweldige ideeën werden verworpen, vaak al jaren of decennia, maar we begraven dit in onze geschiedenis (zie Mythe # 1 & # 2). De geschiedenis van doorbraken is een verhaal van volharding tegen afwijzing. Al in de jaren dertig van de vorige eeuw waren er zelfrijdende auto’s. Penicilline werd in 1928 uitgevonden door Alexander Fleming, maar bereikte de markt pas in 1945. Hoeveel doden zou dat hebben gescheeld?

Een succesvolle innovator bezit het vermogen om conservatieve mensen te overtuigen en te overtuigen van de verdiensten van hun ideeën, een heel andere vaardigheid dan de creativiteit zelf. Uw probleem is waarschijnlijk niet uw idee, maar uw vaardigheden om uw idee naar anderen over te brengen. Ideeën worden zelden op hun merites afgewezen; ze worden afgewezen vanwege de angst die ze mensen laten voelen. Hoe groter het idee, hoe moeilijker de overtuiging.

Geschreven door: Jacco Klomp, Innovation manager at Prodware Nederland

Volgende week beschrijft mythe 5 de mythe van de eenzame uitvinder.

Alle 10 de mythes:

10 Mythes over innovatie – #1 De mythe van het Eureka moment
10 Mythes over innovatie – #2 Inspirerende onwaarheden
10 Mythes over innovatie – #3 De mythe van de methode
10 Mythes over innovatie – #4 De mythe dat we van goede ideeën houden
10 Mythes over innovatie – #5 De mythe van de eenzame uitvinder
10 Mythes over innovatie – #6 De mythe dat goede ideeën zeldzaam zijn
10 Mythes over innovatie – #7 De mythe dat jouw baas meer weet dan jij
10 Mythes over innovatie – #8 De mythe dat het beste idee wint
10 Mythes over innovatie – #9 De mythe dat problemen minder interessant zijn dan oplossingen
10 Mythes over innovatie – #10 De mythe dat innovatie altijd goed is

Voor meer achtergronden, lees het boek van Scott Berkun – https://www.amazon.com/Myths-Innovation-Scott-Berkun/dp/1449389627