Er zijn een aantal sterk aanhoudende misvattingen over innovatie, die ervoor zorgen dat organisaties onvoldoende innoveren. Scott Berkun schreef een interessant boek over de 10 mythes rondom Innovatie. In deze blogserie behandel ik telkens een van deze tien denkfouten.

De mythe van de eenzame uitvinder

Het is makkelijker om een held te aanbidden wanneer ze worden afgeschilderd als bovenmenselijke halfgoden. Maar zelfs mensen die de titel genie of wonderkind zoals Mozart, Picasso en Einstein waardig waren, hadden familie en leraren die hen lesgaven. Veel patenten van Edison worden gedeeld met collega’s, omdat hij ondanks zijn grote ego wist dat samenwerking cruciaal was (zijn kantoor Menlo Park was een van de eerste onderzoekslaboratoria).

Wie vond het internet uit? Voor het antwoord op deze eenvoudige vraag zijn er twee opties. Of je gaat uren besteden aan de honderden mensen en instituten die cruciale verbeteringen en aanvullingen aan het functioneren van het internet hebben gedaan, of je zegt gewoon Vint Cerf, of Leonard Kleinrock, of Tim Berners Lee…

Klopt allemaal een beetje. Vint Cerf had een belangrijke bijdrage met TCP/IP protocollen, Kleinrock deed voornamelijk werk aan queuing theorie en Berners-Lee bracht een hoop zaken bij elkaar. De waarheid is dat het internet zoals we het nu kennen is gevormd door een veelheid aan uitvindingen, die meestal ook weer verder zijn ontwikkeld op eerdere vindingen. Innovatie is een rommeltje.

Een oplossing voor een wat complexer probleem is al gauw multidisciplinair van aard. De meeste ideeën zijn onderdeel van een groter systeem, bijvoorbeeld het electriciteitsnetwerk, het wegennet of de vuilophaalketen. Het ligt dan ook voor de hand dat zowel voor een goed begrip van het probleem als voor een goede uitwerking van de oplossing samenwerking onontbeerlijk is.

Wederom neemt de hang naar epische verhalen in onze geschiedschrijving een loopje met de werkelijkheid. Nikola Tesla, de “greatest geek who ever lived”, was een Servisch-Amerikaanse uitvinder die volgens verhalen alles van radar tot radio en elektronische thuisapparatuur heeft uitgevonden. Er zijn films van hem verschenen, er bestaat een Tesla museum, de man is een mythe. Jammer genoeg is het beeld dat van hem wordt geschetst dan ook een karikatuur van de werkelijkheid geworden. Toen Tesla aan AC stroomtechnologie werkte, gebeurde dat parallel ook in Itale, door Galileo Ferraris en in Duitsland, door Friedrich Haselwander. Ook Stanley en Thomson hebben significant bijgedragen aan stroomtechnologische ontwikkelingen. Voor radar geldt hetzelfde. Heinrich Hertz, Guglielmo Marconi, Christian Hulsmeyer deden voorafgaand aan Tesla baanbrekend werk. Na hem verfijnde Robert Watson Watt het systeem.

Verhalen van gekke genieën die volledig alleen werkten zijn zeldzaam. Kies een meester die volgens jou alleen werkte en lees een deel van hun geschiedenis: je zult er versteld van staan hoeveel mensen hun werk hebben beïnvloed. Leren samenwerken, feedback geven en ontvangen, doet er meer toe dan je genialiteit.

Geschreven door: Jacco Klomp, Innovation manager at Prodware Nederland

Volgende week beschrijft mythe 6 dat goede ideeën zeldzaam zijn

Alle 10 de mythes:

10 Mythes over innovatie – #1 De mythe van het Eureka moment
10 Mythes over innovatie – #2 Inspirerende onwaarheden
10 Mythes over innovatie – #3 De mythe van de methode
10 Mythes over innovatie – #4 De mythe dat we van goede ideeën houden
10 Mythes over innovatie – #5 De mythe van de eenzame uitvinder
10 Mythes over innovatie – #6 De mythe dat goede ideeën zeldzaam zijn
10 Mythes over innovatie – #7 De mythe dat jouw baas meer weet dan jij
10 Mythes over innovatie – #8 De mythe dat het beste idee wint
10 Mythes over innovatie – #9 De mythe dat problemen minder interessant zijn dan oplossingen
10 Mythes over innovatie – #10 De mythe dat innovatie altijd goed is

Voor meer achtergronden, lees het boek van Scott Berkun – https://www.amazon.com/Myths-Innovation-Scott-Berkun/dp/1449389627