Er zijn een aantal sterk aanhoudende misvattingen over innovatie, die ervoor zorgen dat organisaties onvoldoende innoveren. Scott Berkun schreef een interessant boek over de 10 mythes rondom Innovatie. In deze blogserie behandel ik telkens een van deze tien denkfouten.

De mythe dat jouw baas meer weet dan jij

In mijn eerdere blog (De mythe van de eenzame uitvinder) vertelde ik dat innoveren niet afhangt van een briljante ingeving van een genie. Innovatie is een sociaal proces van meerdere mensen die gebruik maken van eerdere ideeën om een vernieuwende oplossing voor hun probleem te realiseren. Het is een team effort. Hoewel leiderschap een belangrijke rol speelt in de mate waarin organisaties innoveren, is de grootse fout die gemaakt kan worden dat iedereen gaat zitten wachten op de briljante visie van de directeur.

Het is sowieso een fout om te denken dat senior management in een organisatie overal beter in is dan de mensen die voor hen werken. Maar wanneer het gaat om creatieve intuïtie is het wel het meest onwaarschijnlijk dat het hoger kader beter presteert. De uitdagers van het conventionele, echte innovators, zijn moeilijker te bevorderen, maar wel noodzakelijk voor de vooruitgang van de organisatie. Om hogerop te komen in een organisatie is een toename van macht vereist. In de meeste organisaties is dat sterk afhankelijk van je gevoel voor machtsverhoudingen, politieke inschattingen. Daartoe moet je je goed kunnen conformeren aan de geschreven en ongeschreven wetten van de organisatie. Bovendien gedijt het senior management bij voorspelbaarheid van uitkomsten. De aanname dat het topkader het beste de verandering kan inluiden is regelrecht foutief. Vraag van hen dus niet om de kar te trekken wanneer het gaat om het creatief oplossen van problemen.

Omdat innovatie teamwerk is vraagt het organisatie. In grotere organisaties hanteert men dan al snel de lijnorganisatie als stramien. Dat is niet zo handig. Zelden wordt een probleem opgelost door de mensen die het ervaren. Maar ze zijn wel hard nodig om het probleem beter te begrijpen. De kans om een probleem op te lossen wordt aanmerkelijk groter wanneer er daarnaast mensen meedenken die vanuit een heel andere invalshoek het probleem benaderen. Want innovaties vragen om een breed begrip van het complexe probleem. De meeste complexe problemen vragen kennis uit meerdere disciplines.

Scott Page van de University of Michigan betoogt dat alleen in creatief, cognitief werk, diversiteit een meerwaarde oplevert. Hij heeft aangetoond dat niet het meest getalenteerde team, maar het meest diverse team het best presteert wanneer het gaat om het creatief oplossen van problemen. Normaal gesproken denken we zichtbare diversiteit, zoals geslacht, etniciteit en dergelijke. Dat noemt Page “ identity diversity”. Maar de meerwaarde bij teamwerk komt uit cognitieve diversiteit, mensen die vanuit een andere kennisachtergrond komen, Page noemt dat cognitief repertoire. Bij complexe problemen tellen deze cognitieve repertoires op tot een collectief repertoire. Het is duidelijk dat een cognitief diverse groep een veel breder repertoire heeft om uit te putten dan een eenduidige groep.

De belangrijkste bijdrage die de leiding van een organisatie voor innovatie kan hebben is de ruimte bieden aan multidisciplinaire teams om innovatie te bedrijven. Daarnaast moet de leiding van een organisatie bewaken dat de problemen waarmee de innovatieteams aan de slag gaan significant bijdragen aan de strategie en de “purpose” van de organisatie. Verder zullen ze moeten accepteren dat anderen in hun club beter in staat zijn om de innovaties te realiseren dan dat zij als leiders dat kunnen. Niet eenvoudig, voor een “top dog”!

Geschreven door: Jacco Klomp, Innovation manager at Prodware Nederland

Volgende week beschrijft mythe 8 dat het beste idee altijd wint.

Alle 10 de mythes:

10 Mythes over innovatie – #1 De mythe van het Eureka moment
10 Mythes over innovatie – #2 Inspirerende onwaarheden
10 Mythes over innovatie – #3 De mythe van de methode
10 Mythes over innovatie – #4 De mythe dat we van goede ideeën houden
10 Mythes over innovatie – #5 De mythe van de eenzame uitvinder
10 Mythes over innovatie – #6 De mythe dat goede ideeën zeldzaam zijn
10 Mythes over innovatie – #7 De mythe dat jouw baas meer weet dan jij
10 Mythes over innovatie – #8 De mythe dat het beste idee wint
10 Mythes over innovatie – #9 De mythe dat problemen minder interessant zijn dan oplossingen
10 Mythes over innovatie – #10 De mythe dat innovatie altijd goed is

Voor meer achtergronden, lees het boek van Scott Berkun – https://www.amazon.com/Myths-Innovation-Scott-Berkun/dp/1449389627