Er zijn een aantal sterk aanhoudende misvattingen over innovatie, die ervoor zorgen dat organisaties onvoldoende innoveren. Scott Berkun schreef een interessant boek over de 10 mythes rondom Innovatie. In deze blogserie behandel ik telkens een van deze tien denkfouten.

De mythe dat het beste idee wint

Mensen hebben de neiging om tegen wil en dank te geloven in hetgeen dat ze hopen wat waar is, ook al weten ze diep van binnen dat de werkelijkheid weerbarstiger is. Zo denken mensen dat “Talent altijd komt bovendrijven”, terwijl talloze onderzoeken laten zien dat er veel meer factoren een belangrijke rol spelen in de weg van talent naar de top dan sec de aanwezigheid van talent. Denk hierbij aan de mensen in de omgeving van het talent, de faciliteiten om zich te ontwikkelen, (het uitblijven van) ziektes of blessures, de aanwezige concurrentie, het vermogen om feedback te verwerken in zichzelf voortdurend verbeteren. Maar het gevoel dat er een rechtvaardig mechanisme is dat altijd aanwezig talent beloont, ja, dat voelt wel lekker. “Succes is een keuze”, nog zo één. Als je ervoor kiest om succesvol te zijn, dan word je het ook. Wederom een veel te simplistische benadering van een complexe werkelijkheid. Buiten het feit dat de definitie van succes bepaalt geen vaste normen kent, is het succes van een individu afhankelijk van een groot aantal factoren waarvan er heel veel buiten de invloedssfeer van het individu liggen. Waar je bent geboren en wie je ouders zijn, heeft bijvoorbeeld een dominante invloed op je kans op een geslaagd leven. Kijk maar eens naar het volgende filmpje.

We verafgoden winnaars en de geschiedenis rekent verliezers af op hun lot, zelfs als ze de meeste dingen hetzelfde deden als de winnaars (survivors bias). Marketing, politiek en timing hebben een enorme invloed op de reden waarom een idee van zijn concurrenten wint, maar deze details zijn complexer dan we willen horen en verdwijnen uit de geschiedenis. Het is bevredigend om te geloven dat het beste idee in het verleden heeft gewonnen, omdat het iets is dat we ook in het heden willen geloven. Om succesvol te zijn met ideeën, moet je onderzoeken waarom sommige waardeloze ideeën hebben gezegevierd (waarom gebruikt de VS het metrische systeem niet?). Sommige geweldige ideeën staan nog steeds aan de zijlijn en superieure technologieën sneuvelen ten faveure van mindere oplossingen. Het is verstandig om er rekening mee te houden dat de wereld van ideeën geen pure meritocratie is en je moet dienovereenkomstig handelen.

Geschreven door: Jacco Klomp, Innovation manager at Prodware Nederland

Volgende week beschrijft mythe 9 dat problemen iets negatief zijn en minder interessant dan oplossingen.   

Alle 10 de mythes:

10 Mythes over innovatie – #1 De mythe van het Eureka moment
10 Mythes over innovatie – #2 Inspirerende onwaarheden
10 Mythes over innovatie – #3 De mythe van de methode
10 Mythes over innovatie – #4 De mythe dat we van goede ideeën houden
10 Mythes over innovatie – #5 De mythe van de eenzame uitvinder
10 Mythes over innovatie – #6 De mythe dat goede ideeën zeldzaam zijn
10 Mythes over innovatie – #7 De mythe dat jouw baas meer weet dan jij
10 Mythes over innovatie – #8 De mythe dat het beste idee wint
10 Mythes over innovatie – #9 De mythe dat problemen minder interessant zijn dan oplossingen
10 Mythes over innovatie – #10 De mythe dat innovatie altijd goed is

Voor meer achtergronden, lees het boek van Scott Berkun – https://www.amazon.com/Myths-Innovation-Scott-Berkun/dp/1449389627