Er zijn een aantal sterk aanhoudende misvattingen over innovatie, die ervoor zorgen dat organisaties onvoldoende innoveren. Scott Berkun schreef een interessant boek over de 10 mythes rondom Innovatie. In deze blogserie behandel ik telkens een van deze tien denkfouten.

De mythe dat innovatie altijd goed is

Wat vindt u van een uitvinding die uw beroep beëindigt? Welke impact heeft een idee 1,5,10,100 jaar vanaf nu?
In de blog De Mythe dat het beste idee wint heb ik uitgelegd dat mensen graag geloven wat ze willen dat waar is. Dat geldt ook voor de optimistische beleving van het effect van innovatie. Meestal schetsen we innovatie in de context van vooruitgang, door innovatie wordt het bedrijf, het land, de wereld beter. De meeste innovaties zijn inderdaad ooit bedacht om een probleem op te lossen.

De Canadese historicus Benoît Godin dook in de begripsgeschiedenis Lees hier alle artikelen uit het project ‘The Idea of Innovation’ van Benoît Godin van innovatie en kwam tot een verrassende conclusie: pas sinds een jaar of honderd, en eigenlijk pas écht sinds een jaar of veertig, heeft de term de positieve en technologische connotaties die het nu heeft.

Is dat terecht? Zijn innovaties defacto positieve verbeteringen? Het antwoord op deze vraag is sterk afhankelijk van de reikwijdte van de oorspronkelijk doelstelling van de innovatie. Veel innovaties zijn niet primair gericht op een verbetering ten bate van velen, maar mikken op een verbetering voor enkelen, die soms ten koste gaat van velen. Een goed voorbeeld is de invloed van Cambridge Analytics op de verkiezingen in de Verenigde Staten. Het innovatieve gebruik van data-analyse en social media gaat hier voorbij aan het belang van de bevolking en democratische principes. Het nadenken over het enten van innovatie op de doelen en nog meer op de purpose van de organisatie is van groot belang. Daarbij is het essentieel dat deze doelen en purpose vastgesteld worden onder een sterk ethisch en moraal besef.

Dan nog kunnen innovaties die puur een positieve bijdrage voor de maatschappij vertegenwoordigen in een latere fase negatief uitpakken. We hebben in de blog De mythe van het Eureka moment geschetst dat alle innovaties voortbouwen op eerdere ideeën. Hoe dat in de toekomst zal verlopen is wat minder voorspelbaar. Benz en Ford hadden nooit gedacht dat auto’s jaarlijks 40.000 mensen zouden doden in de Verenigde Staten. De gebroeders Wright hadden zich nooit doodseskader-drones voorgesteld. Elk succesvol idee heeft een veelvoud aan consequenties die onmogelijk te voorspellen zijn en moeilijk meetbaar zijn.

Alle innovatie is verandering en alle verandering helpt sommige mensen en doet anderen pijn. Het niveau van kennis en capaciteiten van de toekomstige afnemers van de innovatie en van de mensen die erdoor “geraakt” worden bepaalt of de verandering als negatief of positief wordt beoordeeld. Bij de implementatie en vormgeving van de oplossing moet hier nadrukkelijk rekening worden gehouden.

Veel vreselijke uitvindingen werden gemaakt met de beste bedoelingen (en sommige vreselijke intenties leidden tot enkele goede consequenties). Het is dus onzin om te stellen dat innovatie altijd goed is. Organisaties kunnen het positieve effect vergroten door hun innovatie in lijn te brengen met ethisch en maatschappelijk contribuerende doelen, purposes en de negatieve effecten van de verandering die met innovatie gepaard gaat actief te bestrijden door begeleiding en opleiding van mensen of extra maatregelen.

Geschreven door: Jacco Klomp, Innovation manager at Prodware Nederland

Deze mythe is de laatste van een reeks van 10. Heeft u een mythe gemist? Check onderstaande mythes.   

Alle 10 de mythes:

10 Mythes over innovatie – #1 De mythe van het Eureka moment
10 Mythes over innovatie – #2 Inspirerende onwaarheden
10 Mythes over innovatie – #3 De mythe van de methode
10 Mythes over innovatie – #4 De mythe dat we van goede ideeën houden
10 Mythes over innovatie – #5 De mythe van de eenzame uitvinder
10 Mythes over innovatie – #6 De mythe dat goede ideeën zeldzaam zijn
10 Mythes over innovatie – #7 De mythe dat jouw baas meer weet dan jij
10 Mythes over innovatie – #8 De mythe dat het beste idee wint
10 Mythes over innovatie – #9 De mythe dat problemen minder interessant zijn dan oplossingen
10 Mythes over innovatie – #10 De mythe dat innovatie altijd goed is

Voor meer achtergronden, lees het boek van Scott Berkun – https://www.amazon.com/Myths-Innovation-Scott-Berkun/dp/1449389627