Er zijn een aantal sterk aanhoudende misvattingen over innovatie, die ervoor zorgen dat organisaties onvoldoende innoveren. Scott Berkun schreef een interessant boek over de 10 mythes rondom Innovatie. In deze blogserie behandel ik telkens een van deze tien denkfouten.

De mythe dat probelemen minder interessant zijn dan oplossingen

Einstein zei: “Als ik 20 dagen had om een probleem op te lossen, zou ik er 19 nodig hebben om het te definiëren.”
Toch lopen we graag met een grote boog om problemen heen. In veel organisaties wordt verbloemd over problemen gesproken. Ze reppen over uitdagingen, beschouwen het woord probleem als iets negatiefs. Hoe je het ook noemt, vooruitgang ontstaat wanneer grote problemen worden opgelost, knopen worden ontrafeld die een significant betere prestatie in de weg staan.

Een echt goede oplossing vereist een diepgaand inzicht in de problematiek. Hoe gedragen mensen zich, waarmee gaan ze nu het probleem te lijf, wat zijn de consequenties van het probleem, wanneer en hoe manifesteert het zich, in welke omstandigheden verergert of verbetert het effect? Er zijn veel creatieve manieren om na te denken over een probleem en verschillende manieren om naar een situatie te kijken. Goed kijken vraagt daarbij een objectieve manier van waarnemen. Niet voor niets zetten innovatieve organisaties vaak antropologen in om problemen in kaart te brengen, zij zijn opgeleid in het zuiver objectief en onbevooroordeeld waarnemen.

Vragen naar de acceptatie van een oplossing levert geen bruikbare feedback op, wanneer mensen geen commitment naar het antwoord hoeven te geven. Het is net zo gratuit om te zeggen dat je geen behoefte hebt aan een holografische televisie als dat je zegt dat je hem zeker zou kopen, wanneer je dat niet echt hoeft te doen. Beter is het om te analyseren welke uitdagingen de TV kijker heeft en gaat krijgen en daar een oplossing voor te verzinnen. Mooi wanneer dat een holografische televisie is, maar dat komt later!

Veel mensen rennen in hun werk op volle snelheid naar het oplossen van dingen, snel voorbij de inzichten die nodig zijn om een geweldige oplossing te vinden. Wanneer je goed luistert naar hoe succesvolle creatievelingen over hun dagelijkse werk praten, dan besteden ze meer tijd aan het nadenken over problemen dan je zou veronderstellen vanuit de briljante ingeving waarin de geobsedeerde media ons laten geloven. De kunst van het grondig analyseren zijn we onder het excuus van jachtige tijden verleerd. Het herkennen en analyseren van problemen levert echter ook in deze zogenoemde jachtige tijd zeeën van tijdwinst op!
Volgende week beschrijft mythe 10 dat innovatie altijd goed is

Geschreven door: Jacco Klomp, Innovation manager at Prodware Nederland

Volgende week beschrijft mythe 10 dat innovatie altijd goed is.   

Alle 10 de mythes:

10 Mythes over innovatie – #1 De mythe van het Eureka moment
10 Mythes over innovatie – #2 Inspirerende onwaarheden
10 Mythes over innovatie – #3 De mythe van de methode
10 Mythes over innovatie – #4 De mythe dat we van goede ideeën houden
10 Mythes over innovatie – #5 De mythe van de eenzame uitvinder
10 Mythes over innovatie – #6 De mythe dat goede ideeën zeldzaam zijn
10 Mythes over innovatie – #7 De mythe dat jouw baas meer weet dan jij
10 Mythes over innovatie – #8 De mythe dat het beste idee wint
10 Mythes over innovatie – #9 De mythe dat problemen minder interessant zijn dan oplossingen
10 Mythes over innovatie – #10 De mythe dat innovatie altijd goed is

Voor meer achtergronden, lees het boek van Scott Berkun – https://www.amazon.com/Myths-Innovation-Scott-Berkun/dp/1449389627