Zonder klanten heeft uw organisatie geen inkomsten en omzet; heel belangrijk dus dat salesmedewerkers de juiste tools tot hun beschikking hebben om (potentiële) klantcontacten te onderhouden. Met behulp van een CRM-systeem kan de uitvoering van die belangrijke taak worden versimpeld en geoptimaliseerd.